Menu

HỌC TỚI ĐÂU
GIỎI TỚI ĐÓ

Khóa học chất lượng

Chọn khóa học phù hợp

Mời phụ huynh tìm hiểu chi tiết về các khóa học chất lượng tại HOCMAI

TIỂU HỌC

KHÓA THCS

KHÓA THPT

4-6 TUỔI

Khóa học cho con 4-6 tuổi

Các khóa học cho con học tiểu học

Các khóa học cho học sinh THCS 

Các khóa học cho học sinh THPT

Tại sao phụ huynh nên chọn khóa học tại HOCMAI cho con

Nền tảng học trực tuyến số 1 dành cho học sinh phổ thông Việt Nam. Chương trình học trực tuyến duy nhất được chứng nhận hợp chuẩn chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

7 triệu học sinh

Tin tưởng đăng ký học

200+ giáo viên

Giàu kinh nghiệm

1.200+ khóa học

Với hơn 37.000 bài giảng

20.000+ đề kiểm tra

Và hơn 100.000 câu hỏi

ĐĂNG KÝ HỌC CHO CON

Phụ huynh và người nổi tiếng
nói gì về HOCMAI?

MỜI PHỤ HUYNH CHỌN KHÓA HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

EasyIELTS

SpeakWell

ICANTECH

EasySPEAK

ICANKID

Chọn khóa học để hiển thị
form đăng ký

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học EasyIELTS

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học Speakwell

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học ICANTECH

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học ICANKID

Khóa học ÔN, LUYỆN THI

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học EasyPASS

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học EasySPEAK

EasyPASS

ÔN,LUYỆN THI

ĐĂNG KÝ HỌC CHO CON
NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

MỜI PHỤ HUYNH CHỌN KHÓA HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC THỬ

EasyIELTS

SpeakWell

ICANTECH

EasySPEAK

ICANKID

Chọn khóa học để hiển thị
form đăng ký

Khóa học EasyIELTS

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học Speakwell

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học ICANTECH

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học ICANKID

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học ÔN, LUYỆN THI

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học EasyPASS

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Khóa học EasySPEAK

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

EasyPASS

ÔN,LUYỆN THI

TRANG WEB THUỘC
HỆ THỐNG GIÁO DỤC HOCMAI

Tòa 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐĂNG KÝ HỌC CHO CON

GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ
VÀ NHẬN TƯ VẤN CHI TIẾT